استفاده از نانوذرات سرامیکی برای مصارف دندانپزشکی | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

: محققین تازگیا واسه جفت و جور و تولید ایمپلنتای دندانی و استخوانی از تکنولوژی نانو کمک گرفتن از جمله ساخت سرامیکای پیشرفته با به کار گیری نانوذراته که واسه پیوند ایمپلنت با بافت استخوانی میشه ازش استفاده کرد در ادامه به نتیجه های محققان در این مورد می پردازیم .

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری محقق ایرونی یکی از دانشگاه های آمریکا، با به کار گیری روشی ارزون، نانوپودری سرامیکی سنتز کردن. کاربرد این نانوپودر در تولید ایمپلنتای دندانی و استخوانی هستش.

سرامیکای زیستی یا بیوسرامیکا، دسته ای از مواد سخت هستن که کاربرد زیادی در بخش پزشکی و مهندسی بافت دارن. تولید این مواد در مقیاسای نانومتری کارایی اونا رو زیاد می کنه. روشای مختلفی رو میشه جهت تولید این نانوذرات به کار گرفت. این وسط روش سنتز احتراقی یکی از مهم ترین روشای ساخت سرامیکای پیشرفته حساب می شه که در ده های گذشته روش زوم شده. امروزه تحقیقات بسیاری به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه تولید نانوذرات به روش سنتز احتراقی داره انجام میشه.

مهندس سرور صادق زاده مجری طرح، با تأکید بر این موضوع که روش استفاده شده در این طرح یه روش آسون و ارزانه، اضافه کرد: «هدف از تحقیق حاضر، سنتز نانوذرات سرامیکی با مورفولوژی یکنواخت و خلوص بالا با به کار گیری راه سنتز احتراقی محلول بوده.»

ایشون در مورد امتیازات روش مورد استفاده و خواص نانوذرات تولید شده در این طرح گفت: به کار گیری راه سنتز احتراقی محلول در تولید نانوذرات سرامیکی موجب کاهش هزینه کلی روند سنتز نانوذرات شده. هم اینکه، این نانوذرات کارکرد مکانیکی و زیستی بالایی رو به دلیل مورفولوژی یکنواخت کرمی شکل و ابعاد کمتر از ۴۰ نانومتر به نمایش می ذارن.

مواد نانوساختار به دلیل ساختمون منحصربه فردشان رفتار مکانیکی، فیزیکی و بعضی وقتاً زیستی متفاوتی نسبت به مواد غیر نانویی از خود میدن. ابعاد نانویی سرامیکای زیستی بهبود واکنشای جذب و رشد سلولی رو هم به دنبال داره. هم اینکه این موضوع موجب بهبود کارکرد سلولای استخون ساز و رسوب گذاری ماده معدنی کلسیم در تقابل با سلولای استخون ساز و پروتئینا شده و عمر ایمپلنت رو در بدن زیاد می کنه. این مواد به دلیل برخورداری از نسبت سطح به حجم بالا نسبت به مواد معمولی، پیوند ایمپلنت با بافت استخوانی دور و برش رو بهتر کنه.

به گفته صادق زاده، در این طرح نانوذرات سرامیکی هاردیستونیت با به کار گیری راه سل- ژل احتراقی محلول سنتز شده و اثر پارامترهای روند مثل دما و غلظت ساکاروز روی خلوص، ابعاد و مورفولوژی نانوذرات بررسی شده. در همین زمینه دما و غلظت بهینه ساکاروز تعیین شده و نانوذرات حاصله به وسیله روش پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری مشخصه یابی شدن.

براساس بررسیای انجام شده، نسبت مولی بهینه ساکاروز به یون فلزی دو به یه و دمای بهینه تفجوشی ۱۰۵۰ درجه سانتی گراد بوده.

صادق زاده در آخر بیان امیدواری کرد که این نانوپودر در آینده تجاری سازی شده و در اندازه صنعتی تولید شه.

این تحقیقات حاصل تلاشای مهندس سرور صادق زاده- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتر رحمت الله عمادی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- و دکتر فریبرز توانگریان- عضو هیأت علمی دانشگاه penn state Harrisburg آمریکا- است.

یافته های این کار در مجله Ceramics International (جلد ۴۲، شماره ۱۳، سال ۲۰۱۶، صفحات ۱۴۶۵۶ تا ۱۴۶۶۰) به چاپ رسیده.

ایرنا

منبع :