شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

احساس به مکان را می توان از دو عامل انسانی و محیطی دانست. عوامل محیطی عبارت می باشد از:

  • معنای ای که محیط در بردارد و این معنا حاصل ترکیب محیط، زیبایی آن، هویت آن، نشانه هایی که در بر دارد و غیره می باشد.
  • فعالیتها و قابلیت محیط برای ارائه فرصتی برای بجای آوردن فعالیت. این فعالیت ها ممکن می باشد به صورت بهره گیری از امکانات باشد یا ارتباطات میان افراد و محیط یا با حضور فردی در محیط و غیره صورت گیرد.
  • جایگاه مکانی نیز از عوامل تاثیر گذار بر محیط می باشد که می توان آن را در همجواریهای مکان، فاصله آن تا مبدا های فضایی دیگر، بافت کلی محیط و غیره دید.

عوامل انسانی نیز عبارت می باشد از:

  • خود فرد که شامل شخصیت فردی او، تربیت و شرایط مالی اش و غیره می باشد
  • پیش زمینه قومی، ملی، فرهنگی، جغرافیایی و غیره فرد
  • تأثیر اجتماعی فرد، چه در خانواده و چه شغل و غیره (رامیار، 1390: 32-31)
    • شاخصه های حس تعلق و وابستگی

2-3-11-2-1 حس رضایت (Sense of Satisfaction)

در غالب نظریه ها، دلبستگی نه به صورت اجبار همیشه اما اغلب، زمانی رخ می دهد که رضایت از مکان حاصل گردد؛ پس به مقصود درک دلبستگی ساکنان، اندازه رضایت آنان از محیط مسکونی بایستی مطالعه گردد (Hashas, 2004: 38). مارکوس و سر کیسیان رضایت مسکونی را منوط به سازگاری، نگهداری، ظاهر بصری مطبوع، رضایت از مدیریت، حضور همسایگان همگن، درک ارزش اقتصادی و رضایت از سایر همسایگان می دانند (Marcus & Sarkissian,1986: 15). جدا کردن مسیرهای دسترسی عمومی در مجموعه های مسکونی از قلمروهای خصوصی واحدهای مسکونی در اندازه رضایت مندی ساکنین تاثیر زیاد دارد، زیرا نه تنها امنیت آنها را به خطر نمی اندازد انتقال صدا یا اشراف به داخل فضاهای مسکونی نیز کاهش می یابد. مطالعات انجام یافته در جامعه امریکا درمورد تعداد 37 مجموعه مسکونی شهری نشان می دهند که، هر قدر تعداد خانواده های مشابه در یک مجموعه بیشتر باشد، اندازه رضایت مندی ساکنین افزایش می پیدا نمود، بیشترین مشابهت ها بر اساس روش زندگی، اندازه تحصیلات، درآمد خانواده، و نحوه در نظر داشتن تربیت کودکان قرار می گرفت. چنانچه اندازه یکدست بودن اجتماعی در یک مجموعه کاهش یابد، از طریق جدا کردن واحدها از یکدیگر، و کنترل حریم و دید به داخل فضاها، هنوز می توان اندازه رضایتمندی ساکنان را تامین نمود (پوردیهیمی، 1391: 285).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه