دانلود مقالات : اقسام تعزیر از نظر فقها

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

از کلمات زیادی از فقها چنین استفاده می‌شود که معنای ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد است چرا که‌: «اینان در موارد زیادی مجازات تعزیری را به مادون […]

منابع پایان نامه و مقاله – سیاست کیفری و جایگاه توبه در لایحه جدید قانون مجازات  اسلامی‌۱۳۹۰

مدیر
0 Comment

توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون جدید مجازات اسلامی‌نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است‌. توبه در […]